TÁJÉKOZTATÁS A CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A MŰKÖDÉSÜKET ÉRINTŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOKRÓL A VESZÉLYHELYZET ALATT

Az új típusú koronavírus okozta légúti fertőzés megelőzése és a betegség terjedésének megakadályozása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel összefüggésben a civil szervezetek veszélyhelyzet ideje alatti működésére az általánostól eltérő szabályok irányadók. Az egyik legfontosabb változás, hogy a 140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet alapján a civil szervezetek 2019. tárgyévre vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határideje 2020. szeptember 30. napjáig meghosszabbodott. A beszámolókat változatlanul az Országos Bírósági Hivatalhoz kell benyújtani.

A másik fontos változás a civil szervezetek veszélyhelyzet ideje alatti működésével kapcsolatos. Az erre vonatkozó részletes szabályokat a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet tartalmazza. A szabályozás összetettségére figyelemmel, a civil szervezetek munkájának segítése érdekében Gyulai Törvényszék összefoglalót készített a változásokról, amelyet a Gyulai Törvényszék honlapján is elhelyezett. A változások a járványügyi előírások betartását, a tagok személyes jelenléte helyett az ülés tartása nélküli, illetve elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával történő döntéshozatalt teszik lehetővé, illetve meghatározzák a folyamatos működést biztosító átmeneti szabályokat.

G y u l a, 2020. április 28.

dr. Marton Erika
sajtószóvivő