Kezdőlap

Az Egyesületünk alakulásának előzményei az 1990-es évekre nyúlnak vissza. A Megyei Művelődési Központ közösségfejlesztő képzésének hallgatói – civil szervezet vezetők, szociális munkások, pedagógusok, közművelődési szakemberek – 1993-ban alakították meg a szervezetet azzal a szándékkal, hogy ezen keretek között is próbálják ösztönözni, serkenteni a hátrányos helyzetű térségek, települések helyi társadalmának fejlődését. Egyesületünk egyik fő célkitűzése alakulása óta olyan informális közösségek és civil szervezetek létrejöttének, működésének segítése Békés megyében, amelyek sokat tehetnek egy-egy település, városrész fejlődéséért, az ott élő lakosok életminőségének javításáért.

Tevékenységünk révén különböző módszereket alkalmazunk: szaktanácsokat adunk civil szervezetek létrehozásával, működésével, érdekérvényesítő, szervezetfejlesztési, helyi társadalom-  közösségfejlesztési lehetőségeivel kapcsolatban. Együttműködünk és segítjük informális közösségek, civil hálózatok kialakulását, működését, ösztönözzük település-közösségfejlesztő programok beindulását  (pl. Gyula-Németvárosi Olvasókör Hagyományainak Felélesztése projektben közreműködés; mezőberényi civilek hálózatépítése, békés megyei civil kerekasztalok működése). Konferenciákat, civil műhelyeket szervezünk , többek között  évente hagyományosan megrendezzük Doboz-Szanazugban a civilek bentlakásos szakmai műhelyét. Szolgáltatóként, szervezőként és előadóként „kiszerződünk” – tevékenységi körünknek megfelelő – közösségfejlesztő feladatok ellátására.

A szervezetünk tagjai – elsősorban helyi társadalom/közösségfejlesztő és kulturális témakörökben – előadásokat tartanak a megyei különböző településein, legutóbb Végegyházán, Battonyán, Békéscsabán. Segítjük a kistelepüléseken zajló helyi értékgyűjtő munkát, valamint részt veszünk települési/régiós komplex; szakirányú humán fejlesztési stratégiák elkészítésében, lsd. békéscsabai ifjúsági stratégia. Az elmúlt években EU-s projektjeink keretében megvalósítottuk 32 civil szervezet komplex fejlesztését, valamint 7 oktatási intézménnyel együttműködve közösségfejlesztő szakköröket, közéleti táborokat szerveztünk.

2020-ban Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából részt vettünk az Ifjúsági Közösségi Felmérés Békéscsaba, 2020 közösségi tervezési folyamatban, emellett rendszeresen szervezünk nyári, őszi konferenciákat.

Az  E-Napraforgó hírlevelünket 2021 decemberéig havonta jelentettük meg, amelyet 250 közösségnek, civil szervezetnek, intézménynek juttattunk el. 

Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete

Székhely: 5600 Békéscsaba, Vasvári Pál u. 29.

Postacím: 5600 Békéscsaba, Vasvári Pál u. 29.

E-mail: kozossegfejlesztokbme@gmail.com

Telefon: +36-20/377-1960

Holnap: https://kfbme.hu/

Facebook: https://www.facebook.com/magdolna.pocsajinefabian.7

Képviseli: Zsótér Mária elnök, Butora Hajnalka titkár,

Pocsajiné Fábián Magdolna tiszteletbeli elnök

Adószám: 18373112-1-04

Nyilvántartási szám: 04-02-0000955

Számlaszám: 11733003-20095170

Egyesületünk működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.